Polityka prywatności

Szanowni Państwo,

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane także RODO) przekazujemy informacje jak Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Grupa Open Sp. z o.o.:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest:
Grupa Open Sp. z o.o., ul. Postolińska 8, 51-126 Wrocław, NIP: 895-10-11-906, REGON: 930773357.
Kontakt z nami jest możliwy zarówno drogą elektroniczną na adres email info@grupaopen.pl, telefonicznie pod numerem (71) 354-86-86, a także tradycyjną- drogą listowną na w/w adres.

2) Państwa dane osobowe przetwarzane będą  w celu :

  • nawiązania lub zachowania relacji biznesowych oraz wykonania umowy/zlecenia (np. przyjmowanie zamówień, świadczenia usług, obsługi zamówień, wystawienia i przesłania faktury za wykonane usługi) zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych, dalej „RODO”;
  • dochodzenia lub obrony roszczeń, a także na potrzeby marketingu bezpośredniego (pod warunkiem wyrażenia zgody) jako uzasadnione interesy administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
  • wypełniania obowiązków wynikających z przepisów prawa lub w związku z realizacja zadań w interesie publicznym (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c i e RODO).

3) Podanie Państwa danych jest wymogiem umownym. Niepodanie tych danych uniemożliwi nam kontakt z Państwem w celu wykonania umowy/zlecenia.

4) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do wykonania umowy/zlecenia zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz mogą być przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów Firmy.

5) Odbiorcą  Państwa danych osobowych są nasi pracownicy, współpracownicy oraz Partnerzy Handlowi, którzy współpracują z nami przy wspólnych Projektach. Dane te również mogą być przekazane instytucjom określonym przez przepisy prawa np. Urząd Skarbowy, ZUS, lub innym, a także podmiotom współpracującym z Grupa Open Sp. z o.o.  w szczególności świadczącym usługi: logistyczne, kurierskie, doradcze, księgowe, prawne i  informatyczne.

6) Zgodnie z RODO, przysługuje Państwu prawo do:

  • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  • sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  • usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;
  • przenoszenia danych; 
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).